Simulation of demanding welded structures

Vaativien hitsattujen rakenteiden simulointi

Mika KorhonenVaativien hitsattujen komponenttien ja rakennekokonaisuuksien valmistuksen aikaisten muodonmuutosten tai rakenteisiin muodostuvien jäännösjännitysten hahmottaminen tai suuruusluokan arvioiminen on suunnitteluvaiheessa vaikeaa tai jopa mahdotonta ilman todella vankkaa ja pitkää kokemusta eikä välttämättä sittenkään.Simulointityökalujen avulla vähäisempi tai vankempikin kokemus voidaan muuttaa analyyttisiksi malleiksi, joiden avulla esimerkiksi vaihtoehtoisten rakenteiden, hitsien paikkojen tai hitsikokojen arviointi muuttuu todelliseksi tiedoksi. Read […]

Digital solutions in the optimization of large welded structures

Mika KorhonenTuotteiden suunnitteluvaiheessa lukitaan pääsääntöisesti 70-90% valmistuskustannuksista, joten varsinaisen valmistusvaiheen aikana käytettävien valmistus- ja menetelmäratkaisuiden kustannuksia alentava vaikutus voi olla parhaimmillaankin vain 10-30% ja mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat siten hyvin rajalliset.Suunnitteluvaiheen ratkaisut vaikuttavat yhtä lailla tuotteen valmistuskustannuksiin, laatuun sekä toimitusaikaan. Read the full article here See more articles.

A well-designed product endures

– Structural analysis of demanding welded products -Mika KorhonenKilpailutilanteen jatkuva tiukkeneminen, tuotteiden elinkaarten sekä toimitusaikataulujen lyheneminen on johtanut jatkuvasti kasvavaan paineeseen yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- ja hankintatoiminnoille toimittajaketjuista puhumattakaan. Lisääntyneet tuotevaatimukset yhdessä tuotteiden tiukkojen toimitusaikojen kanssa tuovat merkittävästi uusia vaatimuksia myös suunnitteluja valmistusketjulle.Jatkuvan dynaamisen kuormituksen kohteen olevien tuotteiden, esim. kääntöpotkurilaitteet, käyttöikäodotukset ovat lisääntyneet ja eliniän aikaisten […]