Hyvin suunniteltu tuote kestää

– Vaativien hitsattujen tuotteiden rakenneanalyysit –
Mika Korhonen
Kilpailutilanteen jatkuva tiukkeneminen, tuotteiden elinkaarten sekä toimitusaikataulujen lyheneminen on johtanut jatkuvasti kasvavaan paineeseen yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- ja hankintatoiminnoille toimittajaketjuista puhumattakaan. Lisääntyneet tuotevaatimukset yhdessä tuotteiden tiukkojen toimitusaikojen kanssa tuovat merkittävästi uusia vaatimuksia myös suunnitteluja valmistusketjulle.
Jatkuvan dynaamisen kuormituksen kohteen olevien tuotteiden, esim. kääntöpotkurilaitteet, käyttöikäodotukset ovat lisääntyneet ja eliniän aikaisten kuormitussyklien määrä kasvaa jatkuvasti.

Katso muut artikkelit