Kauppalehti

Janne Tervola, Alma MediaTyömarkkinoilla neuvettelusuma kasvaa. Mikä olisi kestävä palkankorotusten taso nykyisessä taloustilanteessa?Laboren johtajan Mika Malirannan mukaan olennaisinta palkankorotuspohdinnassa on suhteellisen reaalisten yksikkötyökustannusten kehitys ja niiden historiallinen taso. Lue koko artikkeli tästä Katso muut artikkelit

Hyvin suunniteltu tuote kestää

– Vaativien hitsattujen tuotteiden rakenneanalyysit -Mika KorhonenKilpailutilanteen jatkuva tiukkeneminen, tuotteiden elinkaarten sekä toimitusaikataulujen lyheneminen on johtanut jatkuvasti kasvavaan paineeseen yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- ja hankintatoiminnoille toimittajaketjuista puhumattakaan. Lisääntyneet tuotevaatimukset yhdessä tuotteiden tiukkojen toimitusaikojen kanssa tuovat merkittävästi uusia vaatimuksia myös suunnitteluja valmistusketjulle.Jatkuvan dynaamisen kuormituksen kohteen olevien tuotteiden, esim. kääntöpotkurilaitteet, käyttöikäodotukset ovat lisääntyneet ja eliniän aikaisten kuormitussyklien määrä […]

Digitaaliset ratkaisut suurten hitsattujen rakenteiden optimoinnissa

Mika KorhonenTuotteiden suunnitteluvaiheessa lukitaan pääsääntöisesti 70-90% valmistuskustannuksista, joten varsinaisen valmistusvaiheen aikana käytettävien valmistus- ja menetelmäratkaisuiden kustannuksia alentava vaikutus voi olla parhaimmillaankin vain 10-30% ja mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat siten hyvin rajalliset.Suunnitteluvaiheen ratkaisut vaikuttavat yhtä lailla tuotteen valmistuskustannuksiin, laatuun sekä toimitusaikaan. Lue koko artikkeli tästä Katso muut artikkelit

Vaativien hitsattujen rakenteiden simulointi

Vaativien hitsattujen rakenteiden simulointi

Mika KorhonenVaativien hitsattujen komponenttien ja rakennekokonaisuuksien valmistuksen aikaisten muodonmuutosten tai rakenteisiin muodostuvien jäännösjännitysten hahmottaminen tai suuruusluokan arvioiminen on suunnitteluvaiheessa vaikeaa tai jopa mahdotonta ilman todella vankkaa ja pitkää kokemusta eikä välttämättä sittenkään.Simulointityökalujen avulla vähäisempi tai vankempikin kokemus voidaan muuttaa analyyttisiksi malleiksi, joiden avulla esimerkiksi vaihtoehtoisten rakenteiden, hitsien paikkojen tai hitsikokojen arviointi muuttuu todelliseksi tiedoksi. Lue […]

Alumiinin hitsaus hitsausrobotilla

Mika Korhonen ja Ville SetäläTässä artikkelissa kerrotaan Panasonic TAWERS hitsausroboteista ja niiden ominaisuuksista sekä Retco Oy:n ja porilaisen Suisto Engineering Oy:n välisestä yhteistyöstä alumiinipursotteiden ja -valujen robotisoidusta MIG-hitsauksesta hitsausrobotilla. Lue koko artikkeli tästä Katso muut artikkelit